Informacja o dofinansowaniu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu: Rozwój przedsiębiorczości na terenie działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” poprzez utworzenie nowoczesnej firmy zajmującej się marketingiem przez Wnioskodawcę Krzysztofa Burdę oraz samozatrudnienie. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: „Założenie innowacyjnej agencji marketingowej pod nazwą Blackbeard Krzysztof Burda oraz zakup niezbędnego sprzętu”

Powrót do strony głównej